Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Rehabilitering

Arbetsterapi:

Arbetsterapi kan vara till hjälp vid aktivitetshinder i vardagen.

Ger även stöd vid:

  • Behandling och träning av händer vid olika sjukdomstillstånd eller efter skada/operation.
  • Ortosutprovning
  • Ergonomisk rådgivning för en fungerande vardag

 

Fysioterapeut/Sjukgymnast:

Fysioterapeuten arbetar främst med undersökning och rehabilitering av led och muskelbesvär, t.ex. efter skador, operationer eller överbelastningssyndrom. Rehabilitering vid sjukdomar/funktionsnedsättningar vid hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller neurologiska tillstånd som t.ex. stroke, ligger också inom arbetsområdet men sköts till viss del även inom slutenvården. Kom ihåg att du inte behöver remiss för att gå till fysioterapeut och att det alltid är hit du ska söka i första hand när du har ont från muskler eller leder!