Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Fotvård

Prima Vård vårdcentral samarbetar med Ciccis fotvård, fotvård för diabetiker och reumatiker. Vid diabetes kan skador på de små kärlen i fötterna orsaka försämrad cirkulation och nedsatt nervfunktion, vilket gör att sår lättare uppstår och har svårare att läka. Det viktigaste för att undvika skador på fötterna är att själv vara medveten om riskerna samt att sköta sina fötter rätt.