Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Diabetes

Du som har Diabetes mellitus typ 2 kallas regelbundet, minst en gång/år till diabetesmottagningen. På diabetesmottagningen följer vi din diabetes och hur värdena utvecklas och hur din behandling ska optimeras för att du ska nå målen i de nationella riktlinjerna. Allt för att du ska må så bra som möjligt, både idag och i framtiden. Tillsammans med diabetessjuksköterskan lägger vi upp en plan för behandling, kost, motion och uppföljning.