Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Astma/KOL

Astmamottagningen är till för dig som har astma eller kronisk lungsjukdom(KOL).Här arbetar en sjuksköterska som utreder och följer upp lungfunktionstester i samarbete med läkare och vid behov sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi behandlar, följer upp och ger stöd.