Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Barnavårdscentral (BVC)

På Barnavårdcentralen Söder månar vi om barnet och dess familj. Vi är utbildade distriktssköterskor/barnsjuksköterskor med många års erfarenhet av barnhälsovården. Varje vecka har vi också en barnläkare på plats. Vi följer de nationella riktlinjer som finns kring barn och vår barnhälsovård håller en väldigt hög kvalitet. Man kan ringa direkt till våra BVC-sköterskor.