Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Vårdsamordnare

Uppgiften är att underlätta för dig som är sjuk och äldre. Att du får en trygg och bra vård. Vårdsamordnaren har en sammanhållande uppgift mellan region och kommun. Och samtalet sker oftast i samband med hemkomst från sjukhus.