Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Läkare

Våra åtta fasta läkare är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare under utbildning. Tillsammans har vi många års erfarenhet av svensk primärvård, både i offentlig och privat regi. Prima Vård strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, där du får så långt som möjligt träffa en och samma läkare vid varje besök.

För dig som är över 75 år och behöver extra stöd finns vår äldremottagning. Där arbetar läkaren tillsammans med en äldresköterska. Om du behöver gör vi hembesök.