Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Demens

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens hos äldre men inte den enda. Även yngre personer kan drabbas, även om det är mer ovanligt. Att drabbas av minnessvårigheter behöver inte vara likställt med demensutveckling utan kan vara ett delsymtom vid många andra tillstånd såsom stress och depressioner. För att hitta rätt diagnos och någon förklaring till minnessvårigheter krävs en utredning. I de flesta fall görs den av vårt demensteam, distriktsläkare i samarbete med specialistutbildade sjuksköterskor och arbetsterapeuter.