Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

Vid problem med oro, ångest, mild – måttlig depression, sömnproblem och/eller stressrelaterade problem kan vi erbjuda besök hos legitimerad psykoterapeut. Via bedömningssamtal görs en bedömning som kan leda till individuell psykologisk behandling som besök eller KBT på nätet.

På samtalsmottagningen, Prima Vård vårdcentral Töcksforspraktiken, erbjuder leg. Hälso- och sjukvårdskurator/ leg. Psykoterapeut primärbedömning vid symtombild förenlig med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa eller kris. Samtalsmottagningen hanterar även sömnsvårigheter och stress.

Psykologisk rådgivning eller psykoterapi, kognitiv beteende-terapi/KBT, sker på plats eller på distans via telefon eller video. Ett besök beräknas ta mellan 30-45 minuter. Internetbaserad KBT-behandling erbjuds och då träffar du vår psykoterapeut vid uppstart och avslut. Däremellan sker all kommunikation via en behandlingsplattform i text. Exempel på behandlingsprogram som erbjuds är stresshjälpen/ ångesthjälpen/ depressionshjälpen/sömnhjälpen. I vissa fall kombineras KBT-behandling med farmakologisk behandling som ordinerats av läkare.

*Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom 2017: I nationella riktlinjer rekommenderas i första hand psykoterapi, bland annat KBT, som behandling för ångest- samt depressionssymtom av lindrig till måttlig grad.

*KBT på nätet har i forskning visat sig ge likvärdiga resultat som sedvanlig KBT-behandling. *Studier visar att upp till 40 procent av alla som kontaktar vårdcentral söker för hälsotillstånd där psykisk ohälsa ingår i symtombilden.