Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Diabetes

På diabetesmottagning görs insatser för vårdcentralens diabetespatienter, detta arbete görs i linje med framtagna riktlinjer.