Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Demens

Hos demenssköterska får du hjälp med kartläggning kring minnesproblematik. Kartläggningen görs enligt nationella och regionala riktlinjer.