Till Prima Vård
Öppettider
Chatta med oss

Vårdtjänster

Distriktssköterska

Här får du hjälp av en specialutbildad sjuksköterska som bedömer och behandlar samt ger råd vid sjukdomar.

Hos sköterskorna får du bland annat hjälp med:

 • Audiogram (hörseltest) enligt läkarens ordination
 • Avancerad sårvård och omläggningar
 • Borttagning av suturer och agraffer
 • EKG enligt ordination från läkare
 • Hudbedömning såsom eksem och utslag
 • Hälsofrämjade åtgärder såsom hjälp med hälsosamtal, viktkontroll och rökavvänjning
 • Injektioner och vaccinationer samt hjälp med viss läkemedelsadministration
 • Minnesutredning
 • Spirometri enligt ordination från läkare
 • Spolning av kateter (KAD)
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Öronspolning
 • 24 timmars blodtryck enligt remiss från läkare