Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Barnavårdscentral (BVC)

Välkommen till oss med ditt barn. På Barnavårdscentralen (BVC) följer vi ditt barn från födseln till skolåldern. Vi följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet och erbjuder besök för tillväxt, bedömning av utveckling och vaccinationer. Vi jobbar hälsofrämjande, ger råd och stöd i ex. barns sömn, matvanor, och rutiner och stöd till dig som förälder i din föräldraroll. Vi samarbetar med psykologer inom Mödrabarnhälsovården, men även med andra professioner som ex. logopeder, dietister och specialpedagoger. Vi är en del av Familjecentralen Pärlan där vi erbjuder föräldragrupper, babymassage, öppen förskola, m.m. Alla besök på BVC är gratis. BVC är en del av Vårdcentralen och barnet listas där. Om barnet blir sjukt eller skadat ska du i första hand vända dig till Vårdcentralen.

Informationsblad till barn angående Covid-19