Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Nyhet

Vaccination dos 4

4 maj, 2022

65+ aktuella för en andra påfyllnadsdos (dos 4)
Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att sänka åldern för rekommendationen till att omfatta alla som är 65 år och äldre
Mer information återfinns  under vårdtjänster : Covid
Tillbaka