Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Astma/KOL

På vår Astma och KOL-mottagning görs insatser för att hjälpa patienter med dessa sjukdomar, dessa åtgärder görs enligt nationella riktlinjer. Vi erbjuder också tobaksavvänjning.