Personal

Gabriella

Gabriella Orrgren

Verksamhetschef

Tore

Tore  Jansohn

Distriktsläkare/Medicinskt ansvarig läkare

Robert

Robert Eddeland

Distriktsläkare

Maria S

Maria  Skogh

Distriktsläkare

Roland

Roland Sandberg

Distriktsläkare

Kristina AL

Kristina Arapovic Lannsjö

Distriktsläkare

Karin

Karin Magnusson

ST-läkare

Cajsa

Cajsa Hagen

ST-läkare

Erik

Erik Thörn

ST-läkare

Philip

Philip Linderfalk

ST-läkare

Amanda Törnell

ST-läkare

Carola Skoglund

Vårdenhetschef

Charlotte B

Charlotte Boström

Distriktssköterska

Ann Marie

Ann-Marie Edvardsson

Distriktssköterska

Matilda

Matilda Utterberg

Sjuksköterska

Thea Nordström

Sjuksköterska

Hanna

Hanna Stahl

Sjuksköterska

Maria B

Maria Berg

Sjuksköterska

Jenny

Jenny Lundén

Astma-/KOL-sköterska

Sandra

Sandra Dugic Gustafsson

Diabetessköterska

Zandra

Zandra Bebinno

Sjuksköterska

Birgitta S

Birgitta Söderholm

Sjuksköterska

Frida R

Frida  Ross

Vårdadministratör

Pia

Pia  Fagervold

Vårdadministratör

Suss

Susanne Johansson

Vårdadministratör

Jessica

Jessica Sjöström

Vårdadministratör

Lotta

Lotta Egberg

Vårdadministratör

Sara

Sara Töre

Vårdadministratör

Annelen

Annelen Dahl

Rehabsamordnare/fysioterapeut

Martin

Martin Enoksson

Fysioterapeut

Daniel Ottehall

Fysioterapeut

Emelie

Emelie Hultman

Fysioterapeut

Johannes

Johannes Berglund

Fysioterapeut

Johanna

Johanna Wallander

Psykolog

Anne Marie

Anne-Marie Ahlstrand

Psykoterapeut

Yvonne

Yvonne Lindström

Biomedicinsk analytiker