Till Prima Vård
Hitta hit
Till 1177.se

Vårdtjänster

Rehabilitering

Fysisk aktivitet och träning är alltid en viktig och central del i din rehabilitering.

Fysioterapi: Vi gör en grundlig undersökning och bedömning. Därefter lägger vi upp en behandlingsplan/rehabilitering tillsammans med dig. Behandling kan bestå av olika insatser beroende på just din problematik. Vi har en bred kompetens med vidareutbildade fysioterapeuter.

Arbetsterapi: Arbetsterapeuten arbetar med människors aktivitetsförmåga. Målsättningen är att trots sjukdom och skada klara vardagen så självständigt som möjligt och det innefattar såväl personlig vård, boende, arbete och fritid. En nedsatt funktion eller rörlighet talar inte om hur aktivitetsförmågan är, den är individuell. Ibland är det träning som behövs, ibland är det ergonomisk rådgivning eller förändrade arbetsmetoder som krävs. Vi arbetar med handrehabilitering av bland annat frakturer, stroke, mjukdelsskador, artroser och nervskador.

Du kan få hjälp med instruktioner hur du själv kan träna och få råd om hur du minskar dina besvär. Utprovning och tillverkning av hårda och mjuka ortoser. Vi arbetar även med stresshantering vilket innebär att vi kan hjälpa dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila, vilket i sin tur leder till bättre återhämtning. Detta ger dig möjlighet till bättre hälsa och sömn. Vi kartlägger ditt aktivitetsmönster, och med detta som utgångspunkt kan vi sedan sätta mål och planera hur du ska nå dit. Vi utför även kompletterande ryggbedömningar samt demensutredningar. All hjälpmedelsutprovning sker från och med årsskiftet i kommunens regi. Har du frågor om hjälpmedel eller bostadsanpassning vänd dig till kommunens kontaktcenter/växel för mer information. Behandlingen kan bestå av; manuell behandling, smärtlindring, akupunktur, stötvågsbehandling, avspänning, basal kroppskännedomsträning, anpassad träning, bassängbehandling. Du kan boka tid till oss direkt utan remiss. Vi samarbetar med övriga professioner på vårdcentralen för din bästa rehabilitering. Du får råd och stöd i hur du kan gå vidare efter avslutad behandling hos oss.

Kontakta vår Rehabmottagning när du har besvär, sjukdomar i eller från:

 • Rörelse-och stödjeorgan, rygg, nacke, axlar, höfter, övriga leder och muskelrelaterade besvär
 • Efter skador
 • Postoperativ rehabilitering
 • Neurologiska sjukdomar
 • Andra sjukdomar som gett dig nedsättning i funktion och aktivitet
 • Huvudvärk, yrsel
 • Stressrelaterade besvär
 • Psykisk ohälsa
 • Inkontinens
 • Balansproblem
 • Rygg-och bäckenrelaterade besvär vid graviditet
 • Ergonomisk rådgivning