Till Prima Vård
Hitta hit
Till 1177.se

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

Psykosociala teamet på Läkarhuset bedriver rådgivning, bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Behandlingen är korttidsinriktad och ges i olika former som internetbehandling, gruppbehandling samt individbehandling på plats eller digitalt. Vi arbetar på primärvårdsnivå och tar emot dig som är över 18 år och har en lättare till måttlig psykisk ohälsa gällande depression, ångest, oro, stress, sömn eller krisproblematik. Vi som arbetar i teamet är psykologer, psykoterapeuter och arbetsterapeut med steg 1.

Telefonnummer till psykosociala teamet: 010-242 84 25

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.