COVID-PROVTAGNING ENDAST AKTUELL FÖR PERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SAMT PÅ MEDICINSK INDIKATION (LÄKARBEDÖMNING)