OBS!!! FRÅN OCH MED ONSDAG 9 FEBERUARI UPPHÖR COVID-PROVTAGNINGEN FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

COVID-PROVTAGNINGEN ENDAST AKTUELL FÖR PERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SAMT PÅ MEDICINSK INDIKATION (LÄKARBEDÖMNING)