Till Prima Vård
Bli patient
Öppettider
Digital tjänst

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

För dig som önskar samtalsstöd utöver det som Vårdcentralen kan erbjuda finns bland annat följande instanser att vända sig till:

Anhörigstöd, Region Gotland

Anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en person med sjukdom eller funktionsnedsättning. Kanske är du förälder, partner eller syskon? Vi riktar oss till dig som är över 18 år. Den du stödjer kan vara yngre eller äldre. Vi erbjuder sorterande samtal, anhöriggrupper samt tematräffar och föreläsningar. Dina besök är avgiftsfria. Kontakta oss gärna för mer information via mail på anhorigstod@gotland.se , besök hemsidan http://www.gotland.se/anhörigstöd eller följ oss på Facebook.com/anhorigstodregiongotland.

Gotlands familjerådgivning

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Region Gotland. Avgiften för besöken är 100 kr och du bokar tid genom att ringa: Tfn 0770-33 06 16 eller 0498-652600 alternativt gå in på vår hemsida http://www.familjeradgivningen.com/start/gotland-8420921 och boka tid.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en verksamhet kopplad till Svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna på Gotland och administreras av Visby domkyrkoförsamling. Som patient, anhörig eller personal kan du utifrån sjukdomssituation, sorg eller dödsfall vända dig till oss i Sjukhuskyrkan, besöka Sjukhuskyrkans Stilla rum på Visby lasarett eller delta i någon sorgegrupp. Arbetslaget består av sjukhuspräst, sjukhusdiakon och sjukhuspastor som alla har tystnadsplikt och dina besök är kostnadsfria. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt till andra kyrkor och religioner eller humanisterna. För att komma i kontakt med oss kan du ringa 0498-26 89 52 eller läsa mer om oss på på https://www.svenskakyrkan.se/visby/sjukhuskyrkan Jourhavande präst För de som arbetar i jouren är tron på Gud en självklarhet men det är upp till den som ringer om samtalet skall beröra Gud, innehålla bibelläsning eller bön. Jouren är öppen 21:00-06:00 varje natt. Du som ringer får prata med en präst i Svenska kyrkan med särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Präster har tystnadsplikt och såväl prästen som den som ringer är anonyma för varandra. Du ringer larmnumret 112 och begär ”Jourhavande präst”. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/ jourhavande

St Lukas

S:t Lukas är en idéburen organisation med professionella mottagningar i hela Sverige. Mottagningarna erbjuder samtalsstöd och psykoterapi till privatpersoner och till enskilda som kommer till mottagningen via sina arbetsgivare. Samtalen är avgiftsbelagda. Vill du komma i kontakt med mottagningen på Gotland är du välkommen att ringa 0498-219218 eller maila gotland@sanktlukas.se. Stöd på nätet/telefon: Det finns flera olika aktörer som erbjuder behandling och stödsamtal via nätet. På http://www.1177.se kan du finna information om olika typer av stöd och även hitta länkar vidare till olika aktörer du kan få hjälp ifrån.

Övriga/ Privata alternativ

Via egna sjukförsäkringar finns ibland möjlighet till psykologbehandling, kolla med ditt försäkringsbolag. Om du har en anställning har Vissa arbetsgivare avtal med psykologer inom Företagshälsovården, kolla med din arbetsgivare vilka möjligheter du har. Utöver detta kan du på egen hand söka leg. psykologer alt leg. psykoterapeuter som arbetar privat, du får då betala kostnaden för samtalen själv.