Till Prima Vård
Bli patient
Öppettider
Digital tjänst

Vårdtjänster

Demens

Hos demenssköterska får du hjälp med kartläggning kring minnesproblematik. Kartläggningen görs enligt nationella och regionala riktlinjer.