Till Prima Vård
Bli patient
Öppettider
Digital tjänst

Vårdtjänster

Astma/KOL

På vår Astma och KOL-mottagning görs insatser för att hjälpa patienter med dessa sjukdomar, dessa åtgärder görs enligt nationella riktlinjer. Vi erbjuder också tobaksavvänjning.