Till Prima Vård
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

Om du har problem med nedstämdhet, ångest, oro, stress eller sömn, eller har drabbats av akut kris, kan du vända dig till oss.

KBT-gruppen på vårdcentral Läkarhuset består av två psykologer och två samtalsterapeuter/specialistsjuksköterskor. Alla har en grundläggande psykoterapiutbildning inriktning KBT, kognitiv beteendeterapi. Behandling med KBT är relativt kort, och kräver aktivt engagemang och viljan för konkreta beteendeförändringar.

Kontakten inleds med ett bedömningssamtal i telefon och/eller på vårdcentralen för att avgöra om dina symtom och svårigheter är av den art och grad att vi kan hjälpa dig. Den psykologiska behandlingen kan bestå av en föreläsning, internetbehandling, individuella samtal eller gruppbehandling. Du kan få kontakt med oss via telefonrådgivningen, 1177 e-tjänst eller i samband med besök hos en annan yrkeskategori på vårdcentralen.